Şeyh Şaban-I Veli Külliyesi

Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 yılından önce vücuda getirilmiştir. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve şadırvan ile dergah evleri mevcuttur. Kurşun Kubbe İhtiyacını ULUKÖK KURŞUN tarafından karşılanmıştır.