kulçe kursun külçe kurşun

Kurşun Külçe

Kurşunun sanayi alanında en yaygın kullanım şekli külçe şeklinde olanıdır. Külçe kurşun uygulamaları özellikle sanayide izolasyon amaçlı tercih edilmektedir. Kabloların izole edilmesinde ve akülerin imalatında da külçe kurşun uygulamaları görülmektedir.

Yüksek yoğunluk kurşuna, ışınlara karşı direnç de verir. Bu yüzden, nükleer reaktörlerde, X ışını üreteçlerinde ve gama ışını kaynaklarında, korunma perdesi olarak kullanılır.

Kurşun, aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Bu da, su borularında, çatı kaplamalarında ve kabloların korunmasında çok yararlı olmasını sağlar. Ne var ki, bu uygulamalarda hem kurşunun özelliklerini taşıyan hem de ondan daha hafif ve sünmeye (yavaş biçim değiştirme) daha dayanıklı olan plastikler, yavaş yavaş kurşunun yerini almaktadır. Bununla birlikte kurşun, sülfürik aside karşı dayanıklılığı nedeniyle, kimya endüstrisinde hâlâ geniş çapta kullanılmaktadır.

Ulukök Kurşun olarak yüksek saflıkta kurlun külçe imalatımız bulunmaktadır.