Makine ve Kimya Endüstrisi

Türk savunma sanayiinin liderliğini üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, değişik adlar ve statüler altında 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu önemli kurumun temeli, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulan Top Dökümhanesi’ne dayanmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayii için ciddi bir altyapı bulunmamaktadır. Bu alandaki tesisler, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara çevresine nakledilen imalathane ve tezgahlarla oluşturulan küçük imalathanelerden ibarettir. 1921-1924 yılları arasında Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri, Fişek ve Marangoz Fabrikaları kurulmuştur. Ayrıca, 1928’de Kırıkkale’de Pirinç Fabrikası ile Elektrik Makinaları Fabrikası, 1929’da Kırıkkale’de Mühimmat Fabrikası, 1931’de Ankara’da Kayaş Kapsül Fabrikası, 1935’te Ankara’da Mamak Gaz Maske Fabrikası, 1936’da Kırıkkale’de Çelik Fabrikası ile Tüfek ve Top Fabrikaları faaliyete geçirilmiştir.