Çelikler Holding Afşin Elbistan Termik Santrali Kurşun Levha Temini

Yakıt: Yerli Linyit Kömürü
Yıllık Üretim Kapasitesi: 7.452.500.000 KWh

Çelikler Holding Afşin Elbistan Termik Santrali

Yerli kömürden elektrik üretimi yapan Afşin Elbistan A Termik Santrali Türkiye toplam kurulu gücüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Santralde ve santrale kömür sağlayan maden tesisinde çalışanların büyük bir kısmı bölgeden istihdam edilmekte olup, ayrıca ihtiyaç duyulan yedek ve sarf malzeme bölge sanayisinden karşılanmaktadır.

Afşin Elbistan Termik Santralinin  kurşun levha işlemleri firmamız Ulukök Kurşun tarafından yapılmıştır.