11 Şub 2024

Akü Depolama Koşulları ve Çevre Dostu Uygulamalar

  • Tesisin giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölgeleri mevcut olup,
  • Atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması için tesisin düzenlemesi,
  • Tesis çevresinin koruma altına alınması; giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvarın bulunması, alana personel haricinde izinsiz girişin yasaklanması,
  • Tesis alanındaki atık akümülatör temaslı bölgelerde zeminin geçirimsiz olması; bu amaçla en az 25 cm kalınlığındaki betonarme veya asfalt zeminin oluşturulması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması,
  • Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adet üst üste konması; sızdıran akümülatörlerin ise sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi,
  • Atık akümülatörlerde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi veya gerekli arıtma ünitelerinin bulunması,
  • Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması,
  • Sahada oluşan yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen sınır değerlere uygun bir şekilde depolanması.

Geri Kazanım Süreçleri ve Çevre Koruması

Atık akümülatörlerde bulunan asitler için özel tasarlanmış asit nötralizasyon ünitesi ve diğer arıtma üniteleri mevcuttur. Bu sayede çevreye zarar veren asitler güvenli bir şekilde nötralize edilmektedir. Ayrıca, atık kabul alanı ve işletme alanı yağmura karşı korunmakta; sahada oluşan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde depolanmaktadır.

Firmamız, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir yaklaşımla atık akümülatörlerin güvenli depolanması ve geri dönüştürülmesi süreçlerini titizlikle yönetmektedir. Bu sayede atık yönetimi konusunda yüksek standartlar sağlanmakta ve çevre dostu uygulamalara öncülük edilmektedir.